Profil pacienta
Tomáš Cabadaj Věk: 32 let
Přidělený terapeut
 • Adéla Kuběnová Terapeut
Vyplněnost profilu
Údaje o pacientvi
 • Pohlaví: Muž
 • Jméno: Tomáš
 • Příjmení: Cabadaj
 • Datum narození: 08.12.1988
 • Váš věk: 32 let
 • Zaměstnání pacienta
 • Pozice:
 • Firma: MF známí
 • Bydliště pacienta
 • Ulice / č.p.: Tento údaj pacient nevyplnil
 • Město: Tento údaj pacient nevyplnil
 • PSČ: Tento údaj pacient nevyplnil
 • Kontaktní údaje:
 • Telefon: Tento údaj pacient nevyplnil
 • Email: cabadaj.tomas@gmail.com
Nastavení tohoto pacienta
Vaše poznámky
Vytvořeno dne: 12/04/2021 Videodiagnostika – fyzio 8.4.2021

Celkové tělo – 87%
Hlava – 100 %
Krk a šíje – 75 %
Hrudní páteř, žebra – 83%
Bedra, dolní část zad – 90%
Kyčel pravá – 85%
Kyčel levá – 85%
Koleno pravé – 87%
Koleno levé – 87%
Noha pravá – 80%
Nohy levá – 75%
Rameno, lopatka pravá – 83%
Rameno, lopatka levá – 75%
Ruka pravá – 100%
Ruka levá – 100%
Držení těla – 87,5%

Doporučení: Protažení m. trapezius, šíjových a krčních svalů, pracovat na stabilizaci lopatek a mobilitě hrudní páteře, zvýšení hybnosti krční páteře.

Vytvořeno dne: 12/04/2021 Komplexní diagnostika 16.3.2021

horší mobilita pately vpravo, bolest PKOK při běhu z kopce, příznak hoblíku neg., náznak hallux valgus vpravo,

doporučení: stabilizace pravého kolenního kloubu, zlepšení flexibility hamstringů (protažení), uvolnění horních trapézů

Vložte soubory k pacietovi

V tuto chvíli nevede k pacientovi Tomáš Cabadaj
žádné poznámky

VÝSLEDKY: Diagnostický dotazník

Výsledek testu k datu: 10.3.2021

VYHODNOCENÍ PARTIÍ TĚLA
 • Hlava Získáno: 390 z 390 bodů
 • Krk Získáno: 270 z 360 bodů
 • Pravé rameno, lopatka, paže Získáno: 330 z 330 bodů
 • Levé rameno, lopatka, paže Získáno: 330 z 330 bodů
 • Pravá ruka Získáno: 360 z 360 bodů
 • Levá ruka Získáno: 360 z 360 bodů
 • Hrudník, páteř, žebra Získáno: 360 z 360 bodů
 • Bedra, dolní část zad Získáno: 300 z 390 bodů
 • Pravá kyčel Získáno: 390 z 390 bodů
 • Levá kyčel Získáno: 390 z 390 bodů
 • Pravé koleno Získáno: 290 z 360 bodů
 • Levé koleno Získáno: 360 z 360 bodů
 • Pravá noha Získáno: 390 z 390 bodů
 • Levá noha Získáno: 390 z 390 bodů
CELKOVÉ ZDRAVÍZískáno 950 bodů z 1500
ERGONOMIE-PCZískáno 1295 bodů z 3475
ZRAKZískáno 200 bodů z 300
MENTÁLNÍ ZDRAVÍZískáno 275 bodů z 600
AKTIVITAZískáno 75 bodů z 100

ERGONOMIE VYHODNOCENÍ:

HORNÍ TRUP vysoké riziko přetížení
DOLNÍ TRUP nízké riziko přetížení
HORNÍ KONČETINY nízké riziko přetížení
DOLNÍ KONČETINY nízké riziko přetížení
 • Název Vaší PRACOVNÍ POZICE:Projektový manažer
 • Název FIRMY, ve které pracujete:ŠELC
 • Z hlediska psychické a fyzické zátěže je Vaše pracovní zátěž rozložena nerovnoměrně.
 • Váš pohybový projev pří práci obsahuje dynamické prvky, což je správně. Jen tak dál.
 • Doporučujeme nákup dodatečných PC komponentů k tomu, abyste mohli pracovat zdravě.
 • Z výsledků vyplívá, že je u Vás potřeba zlepšit uspořádání pracovního místa. V opačném případě nelze pracovat zdravě u PC.
 • Váš typ sedu není optimální. Zkontrolujte své uspořádání pracoviště a pokud ani to nepomůže, srovnejte si své svaly s fyzioterapeutem.
 • Zobrazeni otazek a odpovedi