E-learning DOBRÝ STAV HLAVY

Pokračujte dále pro udržení dobrého stavu.


DALŠÍ POSTUP:

1) VIDEOHOVOR FYZIOTERAPEUT

  • V případě výsledků v rozmezí 99-100 % je vhodné konzultovat Váš pohybový program s odborníkem a probrat techniky k udržení, či navýšení Vašeho fyzického výkonu.

2) VSTOUPIT DO E-LEARNINGU „FIT PAIN FREE

  • Jedná se o návod krok po kroku vytvořeném na míru Vaším výsledků, který Vás provede cviky a ergonomickými úpravami k zajištění optimální podpory zdraví.
  • Do E-learningu vstupte ZDE: ………………………………

První krok při tomto bodovém odhodnocení musíte využít první VIDEOHOVOR s fyzioterapeutem, viz TLAČÍTKO zde:


Máte hotovo první krok? Pokračujte dále na naše konkrétní tipy k podpoře zdraví.

Už jste tady, vyhraďte si 10 minut času, nastavte si váš cvičební prostor a cvičte cviky nyní. Ihned plňte tipy. V případě bolesti zkuste provést cvik lépe, tip neplňte. Pokud bolest přetrvává tak kontaktujte svého konzultanta.

Marketing viz WAKE OUT apka a TED A TADY

Nadpisy v TIPECH jsou Teď cvičte tohle, 30 sekund, opakujte 3x.

Na wordpresové stránce je určeno kolikrát za týden.