E-learning VÝRAZNĚ RIZIKOVÝ STAV KRKU

Je potřeba na sobě intenzivně pracovat.


  • Oblast krku je velmi blízce spojena s hlavou, hrudní oblastí a rameny. Špatné postavení v krční páteři, např. předsunuté držení s vystrčenu bradou často spojené s dlouhodobým předklonem nebo prací na PC, způsobuje svalovou nerovnováhu, která často vyústí v potíže s ramenem, bolest mezi lopatkami, točení hlavy apod.
  • Ztuhlý krk může způsobovat bolest hlavy, a naopak bolest hlavy z důvodu migrény, psychického vypětí, nevyspání apod. může způsobovat ztuhlý a bolestivý krk.
  • Srovnáním ergonomie pracovního místa (monitor, správná výška pracovní roviny) zamezíme nadměrnému předsunu krční páteře.
  • I když potíže odezní doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy.

DOPORUČENÝ POSTUP:

1) VIDEOHOVOR FYZIOTERAPEUT

  • V případě výsledků v rozmezí 0-33 % je potřeba začít v péči o své zdraví skrze komunikaci s odborníkem.

2) Základní cviky dle Vašich výsledků

  • Jedná se o vybrané cviky, které v běžné praxi pomáhají většině uživatelům. Po zacvičení se předpokládá, že se budete cítit lépe. V jiném případě se prosím obraťte na konzultanta v CHATU.

První krok při tomto bodovém odhodnocení musíte využít první VIDEOHOVOR s fyzioterapeutem, viz TLAČÍTKO zde:


Máte hotovo první krok? Pokračujte dále na naše konkrétní tipy k podpoře zdraví.

Už jste tady, vyhraďte si 10 minut času, nastavte si váš cvičební prostor a cvičte cviky nyní. Ihned plňte tipy. V případě bolesti zkuste provést cvik lépe, tip neplňte. Pokud bolest přetrvává tak kontaktujte svého konzultanta.

Marketing viz WAKE OUT apka a TED A TADY

Nadpisy v TIPECH jsou Teď cvičte tohle, 30 sekund, opakujte 3x.

Na wordpresové stránce je určeno kolikrát za týden.

Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé tipy k podpoře, či udržení zdraví v oblasti HLAVY