E-learning OBJEVUJÍ SE PROBLÉMY HRUDNÍKU, PÁTEŘE, ŽEBER

Doporučujeme zvýšit péči o problémovou partii a nepolevovat.


  • Oblast hrudníku fyzioterapeuti vnímají jako klíčovou oblast ke správné funkci téměř celého těla. Bohužel se zde  nachází i nejvíce možných odchylek od zdraví. Ztuhlý hrudní koš, přetížená mezilopatková oblast, zkrácená pektorání fascie na přední straně hrudníku, nevhodný dechový stereotyp.. To vše jsou stavy, které nám náš moderní životní styl přináší.
  • V případě akutních bolestí hrudníku aplikujete především dechovou terapii se snahou rozpínat hrudník do strany. Takovéto dechové cvičení provádějte jemně a min. 5 minut v kuse.
  • Naším cílem v péči o oblast hrudníku by mělo být zajištění dostatečné pružnosti v bočním i vertikálním směru. Hrudník nemůže pracovat správně, pokud je povolené břicho a stažená krční oblast. I o tyto oblasti je potřeba pečovat, pokud máme snížit potíže v oblasti hrudníku.
  • I když potíže odezní, doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy.

DOPORUČENÝ POSTUP:

1) Základní cviky dle Vašich výsledků

  • Jedná se o vybrané cviky, které v běžné praxi pomáhají většině uživatelům. Po zacvičení se předpokládá, že se budete cítit lépe. V jiném případě se prosím obraťte na konzultanta v CHATU.

2) VIDEOHOVOR FYZIOTERAPEUT

  • V případě výsledků v rozmezí 66-99 % je vhodné konzultovat Váš pohybový program s odborníkem.

První krok při tomto bodovém odhodnocení musíte využít první VIDEOHOVOR s fyzioterapeutem, viz TLAČÍTKO zde:


Máte hotovo první krok? Pokračujte dále na naše konkrétní tipy k podpoře zdraví.


Už jste tady, vyhraďte si 10 minut času, nastavte si váš cvičební prostor a cvičte cviky nyní. Ihned plňte tipy. V případě bolesti zkuste provést cvik lépe, tip neplňte. Pokud bolest přetrvává tak kontaktujte svého konzultanta.

Marketing viz WAKE OUT apka a TED A TADY

Nadpisy v TIPECH jsou Teď cvičte tohle, 30 sekund, opakujte 3x.

Na wordpresové stránce je určeno kolikrát za týden.

Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé tipy k podpoře, či udržení zdraví v oblasti HLAVY