E-learning RIZIKOVÝ STAV PRAVÉ KYČLE

Je na čase řešit aktuální stav k lepšímu a rozhodně nepolevovat.


  • Oblast kyčle je úzce spojena s bedry, kolenem a nohami. V protikladu s bedry jsou kyčle často tuhé a chybí jim pestrost pohybu. Opakem bývají také problematické hypermobilní kyčle.
  • O kyčle bychom měli pečovat především s ohledem na artrózu (opotřebení) kyčelního kloubu, která by se při vhodné životosprávě neměla objevit před 55 rokem života. Určitě doporučujeme strečink kyčlí ve všech směrech, optimalizaci tělesné hmotnosti a trénink rovnováhy.
  • Akutní potíže s kyčlí se nejčastěji projevují v třísle nebo na zadní horní straně hýžďového svalu, který bývá často mylně spojován s bedry. Kulatý hýžďový sval (zadek) není důležitý jen s ohledem na estetiku, ale právě na zdraví Vašich kyčlí.
  • I když potíže odezní, doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy.

DOPORUČENÝ POSTUP:

1) Základní cviky dle Vašich výsledků

  • Jedná se o vybrané cviky, které v běžné praxi pomáhají většině uživatelům. Po zacvičení se předpokládá, že se budete cítit lépe. V jiném případě se prosím obraťte na konzultanta v CHATU.

2) VIDEOHOVOR FYZIOTERAPEUT

  • V případě výsledků v rozmezí 33-66 % doporučujeme konzultovat Váš pohybový program s odborníkem.

První krok při tomto bodovém odhodnocení musíte využít první VIDEOHOVOR s fyzioterapeutem, viz TLAČÍTKO zde:


Máte hotovo první krok? Pokračujte dále na naše konkrétní tipy k podpoře zdraví.


Už jste tady, vyhraďte si 10 minut času, nastavte si váš cvičební prostor a cvičte cviky nyní. Ihned plňte tipy. V případě bolesti zkuste provést cvik lépe, tip neplňte. Pokud bolest přetrvává tak kontaktujte svého konzultanta.

Marketing viz WAKE OUT apka a TED A TADY

Nadpisy v TIPECH jsou Teď cvičte tohle, 30 sekund, opakujte 3x.

Na wordpresové stránce je určeno kolikrát za týden.

Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé tipy k podpoře, či udržení zdraví v oblasti HLAVY