E-learning DOBRÝ STAV LEVÉ NOHY

Pokračujte dále pro udržení dobrého stavu.


  • Oblast nohy je zásadní ve vztahu s celým tělem. Funkční nedostatečnost nohy je vždy kompenzována oblastmi nad. Noha je zásadně tvarována v období dětství. Demonstrují se u ní klíčové prvky jako je kvalita vaziva, aktivita svalstva, či vnímání svého těla. Obecně platí, že noha nemá být přecitlivělá a zároveň nesmí být tupá na podněty zvenčí. Správné vnímání naší nohy je klíčem ke správné funkci.
  • Nakopnutí palce, dopad z výšky na paty či šlápnutí na ostrý předmět vždy způsobuje změnu chůze. Po odeznění akutních potíží je potřeba se navrátit do původního stylu chůze, což se bohužel často neděje a časem se tato změna projeví bolestí.
  • Cílem v péči o nohu je zajištění optimálního vnímaní podnětů zvenčí a maximální snaha ovládat drobné svaly nohy a koordinaci. Pozor na rychlé změny – bosá chůze či nadměrné treky. Vše je potřeba dělat s postupnou zátěží a u nohy to platí o to více.
  • I když potíže odezní, doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy.

DOPORUČENÝ POSTUP:

1) Základní cviky dle Vašich výsledků

  • Jedná se o vybrané cviky, které v běžné praxi pomáhají většině uživatelům. Po zacvičení se předpokládá, že se budete cítit lépe. V jiném případě se prosím obraťte na konzultanta v CHATU.

2) VIDEOHOVOR FYZIOTERAPEUT

  • V případě výsledků v rozmezí 99-100 % je vhodné konzultovat Váš pohybový program s odborníkem a probrat techniky k udržení, či navýšení Vašeho fyzického výkonu.

První krok při tomto bodovém odhodnocení musíte využít první VIDEOHOVOR s fyzioterapeutem, viz TLAČÍTKO zde:


Máte hotovo první krok? Pokračujte dále na naše konkrétní tipy k podpoře zdraví.


Už jste tady, vyhraďte si 10 minut času, nastavte si váš cvičební prostor a cvičte cviky nyní. Ihned plňte tipy. V případě bolesti zkuste provést cvik lépe, tip neplňte. Pokud bolest přetrvává tak kontaktujte svého konzultanta.

Marketing viz WAKE OUT apka a TED A TADY

Nadpisy v TIPECH jsou Teď cvičte tohle, 30 sekund, opakujte 3x.

Na wordpresové stránce je určeno kolikrát za týden.

Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé tipy k podpoře, či udržení zdraví v oblasti HLAVY